"Gagawin [ng Pilipina] ang lahat ng mga bagay para sa pamilya niya. Kahit na napapagod na siya, hindi pa rin niya iindahin kasi nandiyan pa rin yung inspirasyon niya."

"Gagawin [ng Pilipina] ang lahat ng mga bagay para sa pamilya niya. Kahit na napapagod na siya, hindi pa rin niya iindahin kasi nandiyan pa rin yung inspirasyon niya."

If the value of living a life for your children could be embodied, it would be through Maricel

Like many Filipinas, her life revolves around providing her family with only the best that she can give them.

Working with Xilca Alvarez-Protacio in the social enterprise Gourmet Keso, Maricel and her family are Gawad Kalinga beneficiaries. Maricel’s thoughts are always with her four children, filled with the warmth and tenderness only a mother can give.

Maricel represents the countless Filipina mothers who struggle through hardships so their children will have a better life. In this day and age when the world seems to be saying that life should be all about “me”, Filipinas like Maricel live a life all about “we”.

It is because of Filipinas like Maricel that Filipino families remain mostly strong and loving with happy children, no matter what life throws at us.

Gagawin [ng Pilipina] ang lahat ng mga bagay para sa pamilya niya. Kahit na napapagod na siya, hindi pa rin niya iindahin kasi nandiyan pa rin yung inspirasyon niya.”

MARICEL IN ACTION

pinay-and-proud-maricel-action-2

The award-winning Gourmet Keso

pinay-and-proud-maricel-action-3